El relleu de les Illes Balears.

Introducció resumida:

Les Illes Balears es troben al mar Mediterrani a uns 100km de la Península Ibèrica.
És un arxipèlag format per tres illes;Mallorca,Menorca,Eivissa i dues illes menors;Formentera i Cabrera.El relleu de les Balears adopta diverses formes:Mallorca té una zona de muntanyes i una altra zona mes extensa que es practicament plana.Les altres illes el relleu és suau.

La costa de les Illes Balears va desde els penya-segats a les platges.A les Balears no hi ha rius.....................................................................................................................................................................

EL NOSTRE TERRITORI.

Les Illes Balears estan situades al mar Mediterrani ,a la part oriental de la Península Ibèrica.La comunitat la formen;Mallorca.Menorca,Eivissa,Formentera i Cabrera.El relleu presenta pocs contrasts,i hi predomina la plana sobre la muntanya,el litoral ocupa mes de 1.400km i en conjunt es poc occidentat.

TIPUS DE RELLEU.

A les Balears hi podem diferenciar tres tipus de relleus:
-Muntanyes (Serra de Tramuntana)
-Plana (Es Pla)
-Litoral.(Costes altes;penya-segats i costes baixes;platges

....................................................................................................................................................................

LES ZONES MUNTANYOSES.

A les Balears les zones de muntanyes són;La Serra de Tramuntana i Menorca.(Les altres illes,les seves muntanyes no superen els 500m d'alçada.)

MALLORCA.

La Serra de Tramuntana és la unitat de relleu més important de l'arxipèlag.El cim més alt és el Pug Major (1.445m)
Les Serres de Llevant s'estenen per la costa sud-est i estan formades amb puigs amb pendents;El puig culminat és Son Morell (562m)

MENORCA.

Al nord de Menorca hi ha l'unica elevació important de l'illa;El Toro (358m)

Eivissa i Formentera.

A Eivissa i destaquen dos conjunts de muntanyes: es Amuntsal nord (sa Torreta,416m) i la Serra Grossa al sud-oest on hi ha el puig més alt:sa Talaiassa (476m)

A Formentera l'unic altiplà és la Mola (192m)


LES PLANES.

Que són les planes?
Les planes són grans extensions de terreny on les elevacions són de mínima importància.

-Plana de Mallorca;s'esten entre la Serra de Tramuntana i les Serres de Llevant,és el Pla.
-Plana de Menorca;La zona plana correspon a la part de Migjorn.
-Planes d'Eivissa i Formentera;Sant Antonia de Portamany i Sta.Eulària.,a Formentera tota l'illa és plana menys l'altiplà de la Mola.
-Les marines;Són planes encarades al mar:Les més extenses les trobam a Mallorca:Marina de Llucmajor,Marina de Llevant i sa Marineta i a Menorca sa Marina d'Alaior).

LES COSTES.

Hi ha dos tipus de costes;costes altes i costes baixes.

ESQUEMA.

Les Illes Balears.
formen part d'Espanya.

Al territori hi trobam;

Muntanyes                Planes                     Costes  

Les més importants són;         Formades per;           Poden ser;
Serra de Tramuntana               Planes                       Altes
Serra de Llevant                      Marines                    Baixes